par LSA

Latvijas Sociologu asociācijas darbības mērķi ir veicināt

  • Latvijas sociologu profesionālo izaugsmi un kvalifikācijas paaugstināšanu
  • sociologu sociālo lomu izpildi
  • socioloģijas profesionālās darbības kodeksu ievērošanu
  • socioloģijas prestižu sabiedrībā
  • sabiedrības objektīvu informēšanu par pētījumu rezultātiem
  • Latvijas sociologu līdzdalību starptautiskajās sociologu organizācijās